Selamat Datang Ke Laman Utama 
E-Pameran Warisan Teknologi Brunei


UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
AKADEMI PENGAJIAN BRUNEI"Sentuhan Maya Memperkasa Warisan Teknologi Brunei"Anjuran:
Akademi Pengajian Brunei,
Universiti Brunei Darussalam.

Kelolaan:
Mahasiswa/Mahasiswi,
PB-2301 Komuniti dan Teknologi BruneiPensyarah Modul:
Khairul Rijal Abdul Rahim
khairul.rahim@ubd.edu.bn